martes, 13 de octubre de 2009


you're hot and you're cold

you're yes and you're no
you're in and you're out
you're up and you're down

No hay comentarios.: